Index Page | Login Page | Registration Page
PREVIOUS MESSAGE(S)
'Sevilian Board index page
'Hello, I am new here (N/T)' posted by tamlov.kursh - 08/07/2012, 16:55:02

CURRENT MESSAGE

no malas saka:10000%
no malas saka:10000% piekrītu, 13.10.2010 20:41Autors: Ernis PurnisDatums: 02.01.10. 02:45Brīdinājums migrantiem!Jūs PSRS ipleudinātos kolonistus-civilokupantus muļķo kremļa emisāri no SC,PCTVL un citiem melīgiem it kā, privāt avotiem avotiem, jo patieso, starptautiski noteikto jūsu juridisko statusu no jums slēpj politisku iemeslu dēļ.Vēl pastāv juridiskā, bezkaislīgā valoda, kurā ir skaidri definēts tautas valodā sauktie svešie, tas ir -migrants, okupants utt. un tam ir starptautiski atdzīts formulējuma spēks, kas pilnībā attiecas uz Latvijas republikā esošajiem nelikumīgajiem PSRS kolonistiem-migrantiem, kas joprojām uzturas Latvijas republikā pretēji 1949g.Ženēvas Konvencijas paktam, ko ir parakstijusi PSRS un Krievijas Federācija, kā PSRS tiesību pārmantotāja un kur ir skaidri noteikts aizliegums agresorvalstij (PSRS) nometināt okupētajā citas valsts teritorijā (Latvijas Suverēnajā Republikā)savas valsts civiliedzīvotājus-kolonistus.Šis likums NAV ATCELTS UN IR SPĒKĀ, kā rezultātā Latvijas teritorijā esošās PSRS ipleudinātās civilpersonas un to pēcnācēji ir NELIKUMĪGI MIGRANTI un Latvijas teritoriju tiem IR JĀATSTĀJ, pie tam lai cik ilgs laika periods būtu pagājis, nelikumīga rīcība NEKAD LIKUMĪGA NEKĻŪST. Tapēc naivās un tukšās kremļa propogandistu runas par Latvijā piedzimšanu un dzīvošanu gadiem, desmitgadēm ilgi, kā attaisnojumu, ir tikai šo cilvēku muļķošana, savu politisko intrešu dēļ, jo bez šīm juridiski nekorektajām un melīgajām ziņām, šie PCTVL un SC politikāņi , nedabūtu migrantu balsis un nenodrošinātu savu labklājību uz šo apmuļķoto ļautiņu rēķina. Jo ilgstoša nelikumīga atrašanās svešā teritorijā, nekādas likumīgas tiesības migrantiem-PSRS kolonistiem, neatkarīgi no pagājušā laika perioda, tiesības tātad nepiešķir kļūt par likumīgiem Latvijas Republikas iedzīvotājiem. Arī notiekošā naturalizācija ir spekulatīva-nelikumīga, likuma burtam un likuma garam neatbilstoša un kā tāda, spēkā neesoša no prettiesiskās naturalizācijas noformēšanas brīža un pie pirmās iespējas tiks pārskatīta un anulēts viss nelikumīgais naturalizācijas process. Tas neattiecas uz likumīgo, pamatoto naturalizāciju un tiks skatīts individuāli, likumā noteiktā kārtībā. -Veicot beidzot ilgi ignorēto lūgto palīdzības žestu kaimiņzemei Krievijai un ar visa veida palīdzību atgriežot sen aicinošajās viņu dzimtenes stiprajās rokās pāris simtu tūkstošus viņu tautiešus, būtu veikts labs darbs, ko Krievija solija augstu novērtēt. PSRS kolonistus, kurus ir ļoti nogurdinājusi dzīve tiem svešajā valodas un tradīciju ziņā un bagātību nesološajā Latvijā, veiksmīgi un draudzīgi nogādājot viņus viņu sapņu zemē, mēs visi būtu ieguvēji. Gan Krievijas labvēlība iegūta, gan laimīgie dzimtenē nokļuvušie, savas dabiskās vides un valodas beidzot apņemtie arī būtu palikuši bezgalīgā pateicībā mūsu draugi uz mūžu. Tapēc darīsim visu administratīvo , finansiālo pasākumu maksimālu veikšanu, lai nabaga mūsu nepilsoņi un citi neapmierinātie ātrāk tiktu uz savu dzimteni!

(VISITOR) AUTHOR'S NAME
Mustafa

MESSAGE TIMESTAMP
19 december 2014, 05:11:26

AUTHOR'S IP LOGGED
186.94.88.45
REPLIES TO THIS MESSAGE

- no replies yet -REPLY FORM

name:
email:
title:
message:
Please type the text of the image below into the text box here to confirm that you are human, before posting a comment:

  sign post using your signature    |      no text
    
Index Page | Login Page | Registration Page
message was viewed 296 time(s).