Index Page | Login Page | Registration Page
PREVIOUS MESSAGE(S)
'Sevilian Board index page
'Hello, I am new here (N/T)' posted by tamlov.kursh - 08/07/2012, 16:55:02

CURRENT MESSAGE

informācija saka:ana
informācija saka:analītiķis saka:2010. gada 9. augusts 12.082. rastka turpinājumsASV dzīvo Ārijas Kalpakas – Grundmanes vecākā māsa, kas no mantošanas tiesībām atteicās par labu Ārijai, lai viņa varētu attīstīt Liepsalas un visu, kas ar tām saistīts, testamentēšanu Bruņotajiem spēkiem ieskaitot. Tagad, kad NBS no mantojuma ir atteikušies, tuvākā mantiniece ir vecākā māsa Olga un viņas meitas.Zināms, ka Ārijas kundze testamentā iecēlusi vairākus testamenta izpildītājus, bet nav paredzējusi iespēju testamenta izpildītājiem savstarpēji pilnvaroties. Testamenta izpildītājs var nodot savu pienākumu citam tikai tad, ja tas viņam testamentā noteikti atļauts. Tomēr ar to viņam nav atņemta tiesība vajadzības gadījumā rīkoties caur pilnvarniekiem.VZ pagaidām nav izdevies pa e-pastu sazināties ar Aizsardzības, Gaisa un Jūras spēku atašeja ASV un KANĀDĀ vietnieku Arti Tirzmalieti, lai uzzinātu viņa domas par notikumu attīstību un informēt par to, ka ir iesniegums Ģenerālprokuratūrā ar aicinājumu izmeklēt šo lietu. Kā pērkons skaidrā dienāTaču ar to pārsteigumi nebeidzās. VZ uzzināja, ka 22.janvārī Rīgas rajona bija paredzēts izskatīt Anitas Kalpakas prasību abpar juridiska fakta konstatācijubb, ablai varētu saņemt pie zvērināta notāra mantojuma apliecību kā likumiskais mantinieks.bb Tā izteicās prasītāja, un šis teksts ir tiesā veiktā audio ierastka fragments.Uz tiesas sēdi liecināt bija uzaicināti trīs radinieki: Anitas vecmāmiņa (pulkveža brālēna vedekla), Anitas tēvs un Evalds Točs, kas strādā Liepsalās. Sēdes laikā tika mēģināts pierādīt, ka testamenta atstājēja Ārija Kalpaks – Grundmane, dzimusi 1922.gadā, ir tā pati Ārija Kalpaka – Grundmane, kas dzimusi 1920.gadā.Aizkustinošas bija Evalda Toča liecības par to, ka Ārijas kundze viņam vienmēr sūdzējusi, ka juku laikos Vācijā esot pataisīta par diviem gadiem jaunāka. Tas ir tas pats Evalds Točs, kuram testamentā novēlēta automašīna abFord Taurusbb un, tāpat kā testamenta izpildītājiem, 2000 dolāru. VZ jautāja godavīram Evaldam: abVai, sūdzoties par dzimšanas gadu, Ārijas kundze ne reizi (!) nebija pat iepīkstējusies, ka viss Liepsalu komplekss, un ne tikai tas vien, tiks novēlēti NBS?bb Jaukās blondīnes tekstiUz tiesneses jautājumu, vai uz likumisko mantojumu nav arī citu pretendentu, skanēja atbilde (VZ audioierastka fragments): abUz likumisko mantojumu nepretendē vairāk neviens! Esmu gan likumiskā, gan testamentālā mantiniece!bb Lai par abtestamentālo mantiniecibb nebūtu jāsaka – meli, VZ rastka: maldinoši teikts, jo testamentā skaidri un gaiši norādīts, konkrēti kas un par ko pienākas Anitai Kalpakai.Un vēl: Anitai ir ļoti attāla radniecība ar Oskaru Kalpaku: viņa ir pulkveža brālēna vedeklas mazmeita. Tātad – viens pulkveža brālēns no pulkveža tēva četru brāļu un trīs māsu kuplo ģimeņu pēcnācējiem!Diez, kāpēc kāds no 7 (!) ģimeņu atvasēm, kuriem ir tādas pašas tiesības uz mantojumu kā Anitai, vēl nav pieteikušās?Un tā: bbVakara Ziņasab meklē visus pulkveža Oskara Kalpaka māsīcu un brālēnu vedeklu un znotu mazmeitas un mazdēlus! Gan jau kāds radinieks vēl ir atrodams pie labas veselības un skaidra saprāta, lai spētu īstenot Ārijas Kalpakas – Grundmanes pēdējo vēlēšanos!Uz tiesneses jautājumu, kāpēc vismaz 60 gadus Kalpaka – Grundmane neko nav darījusi, lai kļūmi ar dzimšanas gadu izlabotu, Anita atbildēja: abViņa noteikti to būtu darījusi, lai es varētu veiksmīgi un ātri nokārtot šīs mantojuma lietas…bb Patiesības teksti VZ pēc rūpīgiem meklējumiem atrada cilvēkus, kuri apliecināja Ārijas Kalpakas – Grundmanes īsto dzimšanas gadu.ApliecinājumsAr šo apliecinu, ka tikšanās reizē ar Āriju Kalpaks – Grundmani 2004.gada aprīlī precizēju viņas dzimšanas gadu. Ā. Kalpaks –Grundmane apliecināja, ka viņa dzimusi 1922. gadā.E. MugurēvičsAutors grāmatai abOskars Kalpaksbb, Jumava, 2007.Salaspilī 2008.gada 29.janvārī Es, Emma Kalpaka, apliecinu, ka Ārija Kalpaka – Grundmane ir dzimusi 1922.gadā, vienā gadā ar manu vīru Jāni Kalpaku, ko Ārija Kalpaka-Grundmane ir apliecinājusi sarunās ar savu radinieku Jāni Kalpaku, ka viņi ir viengadnieki.E. Kalpaka25. 01. 2008. Mūsu naivās cerībasRīgas rajona tiesā šī gada 4.februārī pulksten 10.30 tiks pasludināts spriedums konkrētajā civillietā. VZ noraida jebkādus pārmetumus mēģinājumā ietekmēt tiesu, jo turpinām lolot naivas cerības, ka dzīvojam tiesiskā valstī un ka jebkurš pasludinātais spriedums ir balstīts tikai un vienīgi uz likumiem, neietekmējoties no tā, kurš kurai ir boifrends un kas savukārt ir boifrenda tētis vai mamma.Tāpat arī gaidām atbildes no Valda Zatlera, Vineta Veldres un Jura Maklakova, lai varētu tālāk risināt šo interesanto lietu.

(VISITOR) AUTHOR'S NAME
Yudha

MESSAGE TIMESTAMP
16 december 2014, 11:52:44

AUTHOR'S IP LOGGED
80.244.70.31
REPLIES TO THIS MESSAGE

- no replies yet -REPLY FORM

name:
email:
title:
message:
Please type the text of the image below into the text box here to confirm that you are human, before posting a comment:

  sign post using your signature    |      no text
    
Index Page | Login Page | Registration Page
message was viewed 383 time(s).